Om Gifted Children

Gifted Children er et netværk
Vi afholder arrangementer, hvor børnene møder andre højtbegavede og forældrene kan netværke med andre forældre. Vores mål er at støtte højtbegavede børn og unge fra de er helt små og frem til de er færdige med deres studietid.

Gifted Children er en interesseorganisation
Vi arbejder politisk for at fremme trivslen og skabe de bedst mulige vilkår for højtbegavede børn. Vi søger derfor bedre offentlig anerkendelse og understøttelse af børnene, så deres potentiale kan udvikles til glæde for dem selv og for samfundet. Foreningen tæller mere end 4.000 medlemmer. I Danmark er der cirka 35.000 skolebørn og 10.000 børnehavebørn, som skønnes at befinde sig i de øverste fem procent af intelligensskalaen.

Gifted Children er en sparringspartner
Vi samarbejder med fagprofessionelle landet over, internationale eksperter og med vores søsterforeninger i udlandet. Vi formidler og udbreder metoder til identifikation af højtbegavede børn, og vi informerer om højtbegavedes særkende for at sikre en højere grad af accept og forståelse for vores medlemmers børn og unge.

Om Gifted Children

Donorer

Gifted Children udstrækker en varm tak til Servicefirmaet Renell A/S

Vi har modtaget en gavmild donation fra Renell A/S til støtte af Gifted Childrens Akutteam.

Vores Akutteam sikrer, at højtbegavede børn og unge i akut krise altid har adgang til hurtig hjælp fra psykologer, psykiatere og socialrådgivere. I den ideelle verden var Akutteamet ikke en nødvendighed, men vores erfaring er desværre, at mange familier i krise også skal slås mod bureaukratiet, før de kan få den nødvendige, professionelle hjælp til deres børn. Det kræver overskud og indsigt, som sjældent er til stede, når familierne befinder sig i en akut situation.

Renell A/S ønskede ingen omtale eller hæder, men virksomhedens gavmilde donation kalder på en offentlig tak, for takket være donationen, kan vi hjælpe familier, når de trænger allermest – uanset familiernes økonomiske situation bliver en hindring for at modtage den fornødne hjælp.

Gifted Children er ikke den eneste organisation, der bliver tilgodeset af Servicefirmaet Renell A/S. Virksomheden skriver: ”Hos Servicefirmaet Renell mener vi, at erhvervslivet er den drivkraft, der er nødvendig for forandringer og er afgørende for at løse sociale og miljømæssige udfordringer.”

Læs hele virksomhedens CSR-politik her.

Webdokumentar om et højtbegavet barn: Historien om Arendse

Historien om Arendse

HVOR BOR MEDLEMMERNE?

Sjælland

46.8%

Jylland

45.3%

Fyn

5.3%

Bornholm

1.0%

Udlandet

1.6%

AMBASSADØRER

Gifted Children har fem suveræne ambassadører.

Ambassadørerne er blevet nøje udvalgt på baggrund af foreningens unges ønsker og udtalelser siden sommerlejren 2012.

Ambassadørerne har skrevet kontrakt med foreningen med henblik på at sprede det gode budskab om højtbegavede børn og derved være medvirkende til at skabe større åbenhed omkring foreningens formål, virke og medlemsskare.

Du kan læse mere om hver af ambassadørerne nedenfor.

Andreas Mogensen

Anja C. Andersen

Christian Fuhlendorff

Linda Kreger Silverman

Vincent Hendricks

PRESSEMEDDELELSER

GIFTED CHILDREN I MEDIERNE

Her er samlet artikler, radio- og tv-indslag hvor foreningen Gifted Children er omtalt.

Støder du på medieomtale, som vi ikke har listet nedenfor, må du endelig tippe os på presse@giftedchildren.dk

TV Øst: Begavede børn på lejr

Sommerlejr på Feddet for højtbegavede børn

Berlingske: Kloge børn mangler hjælp

OMTALE AF HØJTBEGAVEDE BØRN

Hjernekassen om Højtbegavede Børn