Ole Kyed: Projekt elever med særlige forudsætninger