Gifted Children Forum regler

Net-Etikette
På Gifted Childrens interne forum kan forældre udveksle erfaringer med hinanden gennem indlæg. Informationen på forum er fortrolig og må ikke videregives.

Takt og tone
Reglerne for god opførsel på forum, er de samme som for god opførsel alle andre steder.
• Skriv venligt og høfligt.
• Undgå negativ og nedladende omtale af personer.
• Tænk på om emnet for indlægget er relevant i forhold til Gifted Children.
• Lav en præcis og relevant overskrift i emnefeltet. Det gør det nemt at overskue, om emnet i dit indlæg er relevant.
• Vær opmærksom på, om du tilføjer noget nyt til allerede eksisterende indlæg.
• Vær opmærksom på om dit svar har almen interesse, eller blot er interessant for den, som har lavet indlægget.
• Vær opmærksom på om du har lyst til at læse det, du selv skriver, hvis det var en anden der havde skrevet det.
• Når du har modtaget nogle gode svar, må du meget gerne opsummere svarene, så alle kan have gavn af dit indlæg.

Bestyrelsen henstiller til
• at du ikke videregiver følsomme oplysninger om dit barn som fx IQ-tal.
• at du ikke videregiver oplysninger, der senere kan være belastende for dit barn.

Sletning af egne indlæg
• Du er selv ansvarlig for at slette dine indlæg og tråde på forum ved f.eks. ophør i foreningen.

Andres indlæg
• Du kan altid henvende dig til moderator for at gøre opmærksom på problemer med et indlæg på forum.

Indlæg med følgende indhold vil blive slettet
• Der ikke overholder god takt og tone
• Ulovlige udtalelser, injurier, trusler og lignende
• Indhold der er stødende, nedsættende eller krænkende
• Partipolitisk propaganda
• Indhold der strider mod foreningens formål og vedtægter
• Reklamer og anden kommerciel aktivitet uden relevans for foreningen
• Spam, hærværk, personhetz, kædebreve, falsk afsender og lignende.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at:
• Slette indlæg der er i strid med Net-etiketten
• Slette indlæg fra ikke længere indmeldte medlemmer
• Slette indlæg der er mere end tre år gamle
• Flytte fejlplacerede indlæg til en anden kategori
• Slette eller redigere indlæg der citerer eller refererer til sanktionerede indlæg
• Begrænse størrelse og antal af vedhæftede filer i indlæg
• Slette eller arkivere vedhæftede filer på indlæg, hvis det er nødvendigt af pladshensyn.

Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter.