Folkeskolereform – Kommentarer fra Gifted Children