Faglig rådgivning

Inspiration

Sådan møder du højtbegavede børn fagligt og socialt

Gifted Childrens oplæg optaget på Læringsfestivalen 2020.
Oplægsholdere Sofia Juhler og Louise Rønne Green, rådgivende konsulenter i Gifted Children

Linda Silverman: Why Egalitarian Societies Need Gifted Education

SPÆNDENDE VIDEN

LITTERATUR

Her finder du en række danske og oversatte udenlandske bøger, som på hver sin måde kan være relevante, hvis du arbejder eller lever sammen med højt begavede børn.
Bøgerne står listet efter årstal og alfabetisk i de respektive kategorier.

Faglitteratur

For undervisere

FORSKNING & ARTIKLER

Gifted Children får jævnligt forespørgsler om forskning i og om højtbegavede børn, deres skoler og familier.

Hvis du forsker i et emne relateret til højtbegavede børn, og gerne vil gøre din forskning tilgængelig for forældre, skoler, psykologer og pædagoger, er du meget velkommen til at kontakte os: info@giftedchildren.dk

Er det en gepard?

Af Stephanie S. Tolan

Effektundersøgelse af talentklasser

Poul Nissen & Kirsten Baltzer (2011).

Den sociale udviklings faser

Dansk oversættelse af ”Developmental Phases of Social Development” af Linda Kreger Silverman

The Danish Student Giftedness Checklist

Poul Nissen

Højtbegavede børns skoleliv – et børneperspektiv

Sheelagh Bisgaard, 2010. Speciale på cand.pæd.psyk. DPU.

Utvikling av naturvitenskapelig talent og kreativitet – et nordisk perspektiv

Espen O. Henriksen (red.) 2011.

Den virtuelle skole

Susanne Lund Pedersen, 2006

Misdiagnosis of Gifted Children

Produceret af SENG

LINKS

Vil du dele et link?
Vi modtager gerne links til relevant information. Send til sek@giftedchildren.dk

Kommunale initiativer

Lærerige links

Danske organisationer

Udenlandske organisationer