Om Gifted Children

28. februar 2021

Foredrag

For skoler, børnehaver, ungdomsuddannelser, PPR, personale med AKTfunktion, læger, psykologer, virksomheder, meningsdannere og andre professionelle Skal I afholde fag-/pædagogiske dage eller ønsker at få viden om […]
26. december 2018

Velkomstfolder

26. december 2018

Rådgivning af fagfolk

Bemærk, rådgivning og samtale med henblik på medlemskab kan alene ske på telefonnummer 70 23 62 07. Søger du generel information om foreningen eller høj begavelse, […]
26. december 2018

Vedtægter for foreningen Gifted Children

26. december 2018

Presse

Ønsker du baggrundsmateriale, interviewaftaler og lignende, er du meget velkommen til at kontakte Gifted Children: Tlf.: 40 34 00 00presse@giftedchildren.dk
26. december 2018

Sådan bliver du medlem

For at blive medlem af Gifted Children skal det sandsynliggøres, at dit barns IK ligger blandt de øverste fem procent på intelligensskalaen. Igennem samtale med en […]
26. december 2018

Vision, mission og strategimål

Vision At højtbegavede børn trives, således at børnenes ressourcepotentiale udnyttes til glæde for dem selv og samfundet. Mission At der er bevidsthed om, anerkendelse og understøttelse […]
5. juli 2018

Foreningens historie

Gifted Childrens historie går tilbage til år 2000, hvor foreningen endnu ikke var dannet, men var en del af Mensa. Mensa Danmark havde på daværende tidspunkt […]
5. juli 2018

Netværk og medlemskab

Et af Gifted Childrens erklærede mål er at danne netværk for højtbegavede børn og deres familier. Medlemskab af foreningen giver derfor blandt andet adgang til lukkede medlemsfora […]