Gifted Childrens Akutteam

Gifted Childrens Akutteam står til rådighed for alle kriseramte familier i foreningen , der har behov for meget hurtig, professionel hjælp.

Gifted Childrens Akutteam består af psykologer, psykiatere og andre fagpersoner, der på hver deres måde kan hjælpe foreningens børn og unge, hvis de befinder sig i en akut og alvorlig situation, f.eks. alvorlig sygdom, selvmordsforsøg, reaktioner på grov mobning eller krisereaktioner efter dødsfald eller trafikuheld.

Akutteamet er oprettet i erkendelse af, at nogle højtbegavede børn og unge bliver tabt i det offentlige (til tider meget langsomme) system, fordi deres begavelse slører symptomerne eller vanskeliggør korrekt diagnosticering.

Donationer fra Gifted Childrens medlemmer, virksomheder og andre med sympati for vores virke og formål gør, at vi også kan hjælpe økonomiske trængte familier.
Hvis du har lyst til at bidrage til Akutteamet, kan det ske via MobilePay eller ved almindelig kontooverførsel. I begge tilfælde skal overførslen mærkes: Akut.

Donationer til Akutteamet modtages med glæde og tak på:
MobilePay: 83338
Reg.- og kontonummer: 1551 – 3591101153

Spørgsmål om Akutteamet kan stiles til: akut@giftedchildren.dk

Akutteamets støtter

Fundats for Gifted Childrens Akutteam

Målgruppen for akutteamet er foreningens børn og unge.

Akutteamet er et netværk af fagprofessionelle herunder psykiatere, interne medicinere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykiatrisygeplejersker. Pt. består netværket udelukkende af fagpersoner, der alle praktiserer i Danmark og dermed under danske regler. Dette betyder, at regler om behandling af persondata, børneattester, tavshedspligt, journalføring (som de professionelle inden for gældende regler alle konkret er åbne overfor at fravælge, hvis det ønskes og det i øvrigt er lovligt – bemærk dog at reglerne om skærpet underretningspligt ikke kan fravælges), afregning m.v. alle finder anvendelse.

Grundstammen i netværket er personer, som foreningens formand Grith Tschorn har arbejdet og/eller arbejder professionelt med.

Formålet med netværket er at sikre, at foreningens medlemmer med ekstremt kort varsel kan komme til en professionel, der kan afdække behovet for – og i givet fald give – en henvisning til videre udredning/behandling. Dette vil kunne ske med en første konsultation ofte inden for 24 timer og en opfølgende konsultation inden for en uge. Konsultationen foregår hos den fagprofessionelle. Tidsrammerne står i modsætning til den generelle oplevelse af ventetiden ihft. at komme ”ind i systemet”.

Henvendelser om behov for akutteamet sendes til akutteam@giftedchildren.dk , der herefter afdækker i netværket, om der blandt de professionelle findes en, der mener at kunne bistå og har mulighed for rent faktisk at gøre det med det forudsatte, meget korte varsel. Der er hidtil ikke frasorteret henvendelser, og som udgangspunkt høres netværket hver gang. Formidlingen af henvendelser er et stykke frivilligt arbejde og funktionen er 100% afhængig heraf. Såfremt der er medlemmer, der har kontakt til fagprofessionelle, der kan tænkes at kunne indgå i akutteamet, kan forslag herom sendes til akutteam@giftedchildren.dk.

Udgangspunktet er, at de medlemmer, der bruger akutteamet, betaler for konsultationerne direkte til de professionelle. Førstegangskonsultationen koster typisk 1.500 kr. og den opfølgende konsultation typisk 750 kr.

I de tilfælde, hvor medlemmerne ikke har midler til at betale for brug af akutteamet har foreningen oprettet en konto i bogholderiet, hvorpå donationer mærket ”akut” (f.x. via foreningens mobile pay nr. 83338) indsættes. Små beløb er også velkomne. Da foreningen ikke er registreret som almenvelgørende hos SKAT er der ikke skattefradrag for bidrag. Pengene står praktisk på foreningens almindelige bankkonto, men beløbet er i bogholderiet reserveret til brug udelukkende for betaling for medlemmers brug af akutteamet, hvor medlemmerne ikke umiddelbart er i stand til selv at betale.

Bevægelser på kontoen vil fremgå af foreningens regnskab. Da kontoen ikke har været etableret tidligere, har der hidtil været en mindre gruppe af medlemmer, der har sponsoreret brugen af akutteamet for de, der ikke har været i stand til at betale selv.